hart voor kinderzorgdownload contact
Gespecialiseerde Verpleegkundige Kinderthuiszorg !

zorg kinderzorg

•    Verpleging en verzorging van chronisch en acuut zieke kinderen.
•    Verpleging en verzorging van kinderen met een meervoudig lichamelijke of        verstandelijke beperking.
•    Verpleeg technische handelingen op afspraak.
•    Verpleegkundige ondersteuning op peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of op school.
•    Verpleegkundige ondersteuning bij ziekenhuis bezoek en vervoer.
•    Voorlichting geven aan bijvoorbeeld familie, dagverblijven en school.
•    Mee met uitjes met het gezin als ondersteuning voor het zieke kind.
•    Leeftijd van 0 tot 21 jaar.

Deze zorg kan ik u bieden door gebruik te maken van het PGB (persoonsgebonden
budget) van uw kind. Ik kan u helpen met het aanvragen van dit budget.

 
Heeft u belangstelling voor zorg of wilt u informatie van Hart voor Kinderzorg?
Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op zodat we de mogelijkheden voor uw kind kunnen doornemen.
Bernadette Wulder  bloem  06 14668059  bloem   berwulder@gmail.com